PRIVACY POLICY

På AW Academy er vi måna om din rett til integritet. For att säkerställa til de personoppgifter som vi behandler behandlingen på ett ansvarsfullt og säkert sätt jobbbar vi aktivt med personuppgiftsfrågor. På siden her finner du mer informasjon om hvordan vi kan få dine personlige avgifter og hvilke rettigheter du har. Du er alltid velkommen til kontakt med oss om dine spørsmål rundt vår behandling av dine personuppgifter.

This policy is also available in English here.

INFORMASJON OM HVORDAN VI HANTERER PERSONLIGE DATA

Hvilken informasjon samler vi om deg og hvorfor?

AW Academy tilbyr intensiv trening basert på akselerert læring, for å utvide eller utdype folks kunnskap på forskjellige felt. Innenfor rammen av tjenestene våre kan AW Academy samle informasjon om deg. Informasjonen er nødvendig for at vi skal kunne tilby deg utdannelsen din, eller for å oppfylle noen av de andre formålene som vi samlet inn informasjonen for. Noen ganger kan vi for eksempel være nødt til å beholde viss informasjon for å oppfylle lovkrav.

Her finner du et mer detaljert sammendrag av hvilken informasjon vi håndterer om deg og hvorfor.

Vi samler også inn viss informasjon når du besøker nettstedet vårt gjennom såkalte cookies, hvis du godkjenner det. Du kan lese mer om informasjonskapsler her. Som besøkende på nettstedet har du ingen forpliktelser til å gi oss tilgang til informasjonen din.

Hvordan får vi tilgang til informasjonen din?

Informasjonen som vi har lagret om deg, er enten blitt gitt til deg selv, eller vi har mottatt den fra arbeidsgiveren din, avhengig av om du går på en utdanning alene eller gjennom arbeidsgiveren din. Hvis rekrutterings- eller utvelgelsesprosessen er blitt håndtert av Academic Work, vil de samle inn informasjonen din på vegne av oss.

Hvem vil vi dele informasjonen din med?

Noen ganger gjennomføres en opplæring med oss på vegne av kunden. Kunden kan være din nåværende eller fremtidige arbeidsgiver. Hvis vår klient er ansvarlig for rekrutterings- eller utvelgelsesprosessen for opplæringen din og for ansettelsen din, vil informasjon om deg og din deltakelse på kurset bli delt med arbeidsgiveren din i løpet av opplæringen.

I tillegg kan dine personlige data deles med følgende eksterne parter:

Selskaper innen vår gruppe - Vi kan noen ganger dele informasjonen din med andre selskaper i AW Group. Dette kan for eksempel gjøres i forbindelse med rekrutterings- eller utvelgelsesprosessen som utføres av Academic Work på vegne av AW Academy.

Leverandører - Din personlige informasjon blir noen ganger delt med våre leverandører. For eksempel kan det være tilbydere av IT-tjenester for blant annet lagrings- og driftsstyring, markedsførings- og rekrutteringsverktøy eller personlighetstester.

Myndigheter - Når nasjonal eller europeisk lov krever det, kan vi dele informasjonen din med myndighetene.

Du er alltid velkommen til å kontakte oss for mer detaljert informasjon om hvilke eksterne parter som vil motta din personlige informasjon.

Hvor blir informasjonen din behandlet?

Vi gjør alltid vårt beste for å sikre at dine personlige data ikke blir lagret eller på annen måte håndtert i land utenfor EU / EØS. Hvis dataene dine fremdeles skal overføres eller håndteres i land utenfor EU / EØS, vil vi sørge for at vi har tatt tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å sikre at dataene dine blir håndtert på en måte som oppnår et tilstrekkelig beskyttelsesnivå i samsvar med gjeldende forskrifter. Hvis du ønsker en kopi av sikkerhetsforholdene som er tatt eller mer informasjon om hvor informasjonen din er tilgjengelig, er du alltid velkommen til å kontakte oss.

Hvilke rettigheter har du?

Lov om databeskyttelse gir deg en rekke rettigheter når dine personopplysninger behandles. Nedenfor finner du en kortere beskrivelse av dem. Dine rettigheter kan variere avhengig av hvorfor vi behandler informasjonen din.

Rett til å trekke tilbake ditt samtykke - I tilfeller der vår behandling av dine data er basert på ditt samtykke, har du alltid rett til å trekke tilbake ditt samtykke. Du kan enkelt gjøre dette ved å kontakte oss.

Rett til tilgang (såkalt registerutdrag) - Du har rett til å motta en bekreftelse fra AW Academy hvis vi behandler personopplysninger knyttet til deg og innhenter informasjon om behandlingen hvis dette er tilfelle. Du har også rett til gratis å be om en kopi av personopplysningene vi lagrer om deg.

Rett til rettelse - I noen tilfeller har du rett til å kreve at AW Academy korrigerer informasjon om deg som du mener er uriktig eller ufullstendig. Du har alltid muligheten til å endre informasjonen du har lagt inn på profilsiden din selv.

Retten til å innvende - I noen tilfeller har du rett til å gjøre innvendinger mot AW Akademis behandling av dine personopplysninger, inkludert direkte markedsføring. I alle tilfeller hvor vi behandler informasjonen din med en legitim interesse, har du muligheten til å innvende mot behandlingen. Hvis du gjør innvendinger mot behandlingen av personopplysningene dine til formål som direkte markedsføring, vil vi slutte å behandle dataene dine.

Begrensningsrett - I noen tilfeller har du rett til å be om at AW Academy begrenser behandlingen av dine personopplysninger. Dette er tilfelle hvis du for eksempel bestrider at personopplysningene vi behandler er korrekte. Da kan du be om en begrensning i behandlingen i løpet av tiden vi trenger for å sjekke om personopplysningene er riktige. I så fall vil vi bare (i tillegg til selve lagringen) behandle informasjonen etter din godkjenning. Dette gjelder bortsett fra å etablere, håndheve eller forsvare juridiske krav, for å beskytte rettighetene til en annen eller for å beskytte en viktig allmenn interesse.

Rett til å slette - I noen tilfeller har du rett til å be om at AW Academy sletter din personlige informasjon. Dette gjelder særlig følgende tilfeller:

  • Hvis informasjonen ikke lenger er nødvendig for de formålene den ble samlet inn for.
  • Hvis du opphever ditt samtykke og vi ikke lenger trenger å beholde informasjonen din av andre grunner.
  • Hvis du motsetter deg en balanse av interesser og grunnen til innsigelse oppveier vår legitime interesse.
  • Hvis du motsetter deg direkte markedsføringsbehandling og vi ikke lenger trenger å beholde informasjonen din av andre grunner.
  • Hvis informasjonen din blir behandlet på en ulovlig måte.
  • Hvis informasjonen din må slettes på grunnlag av en juridisk forpliktelse.

Vær oppmerksom på at vi uansett har en plikt til å lagre informasjonen din, for eksempel på grunn av en avtale med deg eller lovkrav. Vi vil bare lagre informasjonen din til dette formålet og ikke bruke den til noe annet formål.

Rett til dataportabilitet - Hvis vi behandler dine personopplysninger med ditt samtykke eller på grunn av en avtale du har inngått med oss, har du rett til å kreve at AW Academy skal røpe personopplysningene du har gitt oss i et strukturert format.

Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter, er du alltid velkommen til å kontakte oss via kontaktinformasjonen nedenfor. Hvis du er misfornøyd med måten AW Academy behandler dine personopplysninger, har du alltid rett til å inngi en klage til Datatilsynet.

Endringer i behandlingen av personopplysninger

Vi kan gjøre endringer i personvernreglene våre. Den siste versjonen av policyen vil alltid være tilgjengelig på vår hjemmeside. For mer omfattende oppdateringer (for eksempel å endre formålene vi behandler informasjonen din for eller endre hvilken informasjon vi samler inn om deg), sender vi den nye policyen til deg via e-postadressen du oppga til oss.

KONTAKT OSS

Academic Work Academy Norway AS (922 087 768) er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger for dine personopplysninger. Vi følger europeiske og norske lover om databeskyttelse og jobber aktivt med databeskyttelsesproblemer for å sikre at vi behandler informasjonen din på en trygg og sikker måte. Du kan alltid nå oss på info@academy.no.

Academic Work Academy Norway AS

Nydalsveien 33, 484 Oslo