Mer om reskilling
Les mer

2020-10-20

2020-10-20

Reskilling i praksis – slik fungerer det

Andreas Olsson er en av våre mest meritterte lærere på AW Academy. Han har vært hovedlærer på vårt Java-program i Stockholm siden vi startet selskapet, og hjulpet et hundretalls motiverte mennesker til et karrierebytte til IT-bransjen. Nå er han også ansvarlig lærer for ett av våre reskill-programmer som vi gjør med en av våre kunder. I løpet av 16 uker utdanner AW Academy 26 interne medarbeidere i systemutvikling. Etter fullført program går de tilbake til sin arbeidsgiver, men inn i nye roller på IT-avdelingen. Rett og slett en ‘vinn vinn’-situasjon!

Deltakerne i dette programmet har fått tilbud om en fantastisk mulighet hos sin nåværende arbeidsgiver. Vedkommende får bruke sin arbeidstid til kompetanseheving og tilegne seg ferdigheter for å kunne tre inn i en helt ny rolle i organisasjonen!

Andreas Olsson er en av våre mest meritterte lærere på AW Academy. Han har vært hovedlærer på vårt Java-program i Stockholm siden vi startet selskapet, og hjulpet et hundretalls motiverte mennesker til et karrierebytte til IT-bransjen. Nå er han også ansvarlig lærer for ett av våre reskill-programmer som vi gjør med en av våre kunder. I løpet av 16 uker utdanner AW Academy 26 interne medarbeidere i systemutvikling. Etter fullført program går de tilbake til sin arbeidsgiver, men inn i nye roller på IT-avdelingen. Rett og slett en ‘vinn vinn’-situasjon!
Andreas Olsson

Dette høres spennende ut Andreas, fortell mer!

Det handler om kompetanseheving av interne medarbeidere i et selskap som går gjennom en digital transformasjon. Formålet og målsettingen er å styrke den digitale kompetansen i selskapet gjennom å videreutvikle eksisterende ansatte innom nye områder, som eksempelvis systemutvikling. I løpet av fire måneder kommer deltakerne lære seg å bruke flere programmeringsspråk og utvikle systemer i team gjennom agile metoder.

Hvilken bakgrunn besitter deltakerne i programmet?

De har varierende bakgrunn og erfaring fra flere ulike roller i selskapet. Noen har touchet innom programmering tidligere, men majoriteten har ingen bakgrunn fra feltet. Vi har ut fra denne forutsetningen satt sammen et program hvor deltakerne skal utføre en real kompetanseforflytning, også kalt reskilling. Dette er mulig takket være vår pedagogikk, The Academy Way, som bygger på Accelerated Learning. Denne pedagogiske modellen involverer høyt tempo, med stor andel praktiske øvinger og kontinuerlig feedback.

Hva vil bli de største utfordringene?

Den største utfordringen for meg som lærer er å tilrettelegge for et program som passer gruppen som helhet, samtidig som den dekker hvert enkelt sitt individuelle behov. Ettersom forkunnskapene hos deltakerne varierer gjelder det å finne balansen i oppgaver som både utfordrer, fremmer læring og bidrar til personlig utvikling.

Gabriella Flam er Program Manager og ansvarlig for programmet. I samarbeid med Andreas og kunden har de skreddersydd et program som matcher kundens behov og forventninger.

Gabriella Flam

Kan du fortelle mer om programmet Gabriella?

Absolutt! Deltakerne i programmet starter med fire uker forstudier på heltid, hvor de lærer seg grunnleggende konsepter knyttet til programmering. Under forstudieene kombinerer deltakerne sine nåværende roller i selskapet med video og øvingsmateriale vi har satt sammen. Formålet med dette er at deltakerne skal matche hverandres kompetansenivå i et nytt fagfelt før programmet starter. Deltakerne har anledning til å støtte seg på Andreas i forstudiene. Det forventes også at deltakerne bruker hverandre (peer-to-peer) som sparringspartnere.

Etter fire ukers forstudier starter deltakernes tolv ukers reskill-program på fulltid. Undervisningen gjennomføres digitalt og gjennom lærerstøtte praktiseres Accelerated Learning og Action Learning. Dette innebærer at deltakerne i størst mulig grad skal gjennomføre praktiske øvinger, i kombinasjon med korte undervisningsøkter.

Hver dag starter med en ’check-in’, før teori overlapper praktisering gjennom dagen. Etter fullført program trer deltakerne inn i deres nye tildelte roller i organisasjonen. Selv om deres roller kanskje skiller seg noe fra hverandre er fellesnevneren at de som gruppe bidrar til at deres organisasjon når sine langsiktige mål.

Interessant, så hvorfor er det her en ’vinn-vinn’situasjon?

Deltakerne i dette programmet har fått tilbud om en fantastisk mulighet hos sin nåværende arbeidsgiver. Vedkommende får bruke sin arbeidstid til kompetanseheving og tilegne seg ferdigheter for å kunne tre inn i en helt ny rolle i organisasjonen. Programmet er skreddersydd sammen med arbeidsgiver og AW Academy, komplementert av våre dyktige lærere innenfor fagfeltet.

Fordelene med reskilling-program tilsvarende caset overfor er mange. Først og fremst er det et kostnadseffektivt alternativ til rekruttering av nye medarbeidere, men det styrker kanskje mest arbeidsgiverens varemerke og bedriftskultur ved at man investerer i egne ansatte. Er du interessert i å vite mer om våre skreddersydde programmer for eksisterende medarbeidere? Les mer her eller kontakt Managing Director for AW Academy Norge Johan Bäck Persson, johan.backpersson@awacademy.no.

No items found.
No items found.

Mer på temaet 

#kooperation

No items found.