Søk JavaScript
Les mer

2019-05-21

2019-05-21

Accelerated Learning- nøkkelen til effektiv læring

Hos Academy mener vi at læring er en prosess som skjer når mennesker kommer sammen, omfavner og implementerer kunnskap, ferdigheter og kompetanse i praksis. Dette konseptet ligger til grunn for vår pedagogikk, og når vi designer våre program.

Hos Academy mener vi at læring er en prosess som skjer når mennesker kommer sammen, omfavner og implementerer kunnskap, ferdigheter og kompetanse i praksis. Dette konseptet ligger til grunn for vår pedagogikk, og når vi designer våre program.

Aktivitetsbasert læring

Vi jobber etter accelerated learning metoden, som er handlings fokusert læring basert på hjerneforskning. Det er påvist at læring maksimeres ved å omgås andre, og når de som lærer hele tiden må tolke, reflektere, og sette det de har lært inn i kontekst. Academys pedagogikk er aktivitetsbasert, noe som betyr at aktivitetene er basert på hva som trenger å læres, og det som vil brukes i praksis. Dette betyr at om man tar et program på Academy vil man jobbe med en kombinasjon av teori og praksis. Ved å bruke accelerated learning mener vi konsulentene vil være i stand til å lære mer effektivt.

Samarbeid mellom mennesker stimulerer læring og gir nye innsikter. Dette er grunnen til at peer to peer læring, det vil si læring med to eller flere involvert, er et viktig aspekt i utdannelsen på Academy. I peer to peer læring er det konsulentene som setter egne strukturer for hva som skal læres, men det krever at de er aktive i egen læring. En passiv tilnærming til læring vil aldri bli en suksess. Om konsulentene har tro på at innsats skaper resultater, vil de mest sannsynlig bruke mer tid og energi på å studere. Dette vil kunne resultere i positive målsettinger, som igjen kan bedre innsats. Ved gjentagende repetisjon vil konsulentene maksimere egen læring, og legge grunnlaget for det å lære gjennom hele karrieren.Tid, og ressurser, for refleksjon er derfor gjentagende elementer i vår pedagogiske plattform.

Læring gjennom hele livet

Praktisk læring er kjernen i alle Academys programmer. Kunnskap,ferdigheter og kompetanse, sammen med klare lærings utfall, er nøkkelen til effektiv læring. Hos oss foregår det meste av læringen ved å løse praktiske oppgaver. Forelesningene er ikke lagt opp med masse teori og lite praktisk arbeid, men heller omvendt med lite teori og mer praksis. Å lære seg å kode på 12 uker krever mye jobbing, og vi tror at det er slik man lærer best.

Livslang læring står sentralt hos Academy. Livslang læring er ikke bare noe som skjer gjennom formell utdanning, men også på jobb og i hverdagslivet. Konseptet ligger til grunn i måten vi jobber med læring i praksis på, men også når vi oppmuntrer konsulentene til å fortsette læring på egenhånd. Gjennom Academys unike konsept utfordrer vi idealene av utdanning, men også konsulentene,som alltid jobber med personlig utvikling og læring. Læring fortsetter, og burde fortsette gjennom hele livet, ikke bare i utdanningsløpet.

 

Vil du ta utdannelse via Academy? Vi rekrutterer nå til programmet JavaScript hvor du kan få en helt ny karriere som IT-konsulent på kun 12 uker. Høres dette fristende ut så søk nå!

No items found.
No items found.

Mer på temaet 

#accelerated-learning

September 15, 2020

AW Academy startet i Norge i 2018 etter en suksessfull lansering av deres Accelerated Learning-program i nabolandene Sverige, Finland og Tyskland. Etter 7 programmer i Oslo, hvor nesten 100 personer har byttet karriere på 12 uker, er vi nå klare med vårt første Java-program i Trondheim.

Les mer

This summer we go live with a new concept at AW Academy – the Online Coding Bootcamp. A new way to learn how to code in 10 weeks with us. We had a chat with Hanna E Andersson who is the Program Manager and responsible for the admissions to the program.

Les mer

For at en organisasjon skal vokse og utvikle seg behøver menneskene i organisasjonen å vokse. For å gjøre det tror vi at nøkkelen ligger i kontinuerlig fokus på læring og utdanning. Utdanning og videreutdanning kan dessverre være både ineffektivt og kostbart. Du må derfor finne en måte å sørge for at læringen er både kostnadseffektiv og gir deg ønsket resultat raskt.

Les mer

Mattias Varén er Educational Specialist hos oss i AW Academy, og fokuserer nå på å prate med kunder om vårt Corporate Training-tilbud, som gir bedrifter muligheten til å skreddersy intensivprogram for sine medarbeidere.

Les mer

For ett år siden tok Markus eksamen i et av Academys Accelerated Learning program. Nå er han tilbake i Gøteborg hvor han jobber som utvikler på et stort rederi. Her kan du lese mer om hans karrierereise.

Les mer