Les mer

2018-04-10

2018-11-19

Acando ger Academy i uppdrag att intensivutbilda systemutvecklare

För att säkra kompetensförsörjningen har management- och IT-konsultbolaget Acando gett Academy, ett dotterbolag till Academic Work som erbjuder intensivutbildningar baserade på utbildningsformen Accelerated Learning, i uppdrag att intensivutbilda systemutvecklare.

Nu tar vi hjälp av Academy för att säkra kompetensförsörjningen och få in nytt blod i företaget.

För att säkra kompetensförsörjningen har management- och IT-konsultbolaget Acando gett Academy, ett dotterbolag till Academic Work som erbjuder intensivutbildningar baserade på utbildningsformen Accelerated Learning, i uppdrag att intensivutbilda systemutvecklare.

Stockholm, 12 april 2018 – Acando är ett av Nordens ledande management- och IT-konsultbolag med över 1 200 medarbetare i Sverige. Efter svårigheter att hitta konsulter med rätt kompetens att rekrytera, en utmaning företaget delar med stora delar av branschen, inleder Acando ett samarbete med Academy. Med start i augusti kommer 15 deltagare att på tolv veckor utbildas till konsulter inom programmeringsspråket C#.NET. Lika viktigt som den tekniska kompetensen är att förbereda deltagarna inför konsultrollen.

– För oss är tekniken inte bara en möjliggörare utan mer av en accelerator för att kunna stötta framtidens kundbehov och beteenden. Därför letar vi efter tekniskt kunniga medarbetare som även har en förståelse för mänskligt beteende och hur organisationer fungerar, vilket kan vara en utmaning. Nu tar vi hjälp av Academy för att säkra kompetensförsörjningen och få in nytt blod i företaget, säger Carl Tottie, ansvarig för Digital Execution på Acando Business Design Studio.

Under den kostnadsfria utbildningen får deltagarna inte bara lära sig programmering utan även grunderna i konsultyrket, som hur man ställer rätt frågor och gör rätt saker för kunderna. Efter utbildningen fortsätter deltagarna sin utveckling hos Acando där de tillsammans i team med kompetens inom bland annat strategi och UX kommer att bygga moderna digitala multikanallösningar inom produkt- och tjänsteutveckling.

Utbildningen bygger likt Academys andra utbildningar på amerikanska metodiken Accelerated Learning. Det innebär praktiskt lärande i mycket högt tempo och med tät feedbackdialog. För att antas till programmet krävs inga förkunskaper inom IT utan egenskaper som motivation och passion väger tyngre än tidigare erfarenheter och betyg. Efter utbildningen är deltagarna garanterade tillsvidareanställning som konsulter hos Acando via Academys systerbolag Academic Work, med ambitionen att de överrekryteras till Acando efter tolv månader.

– Medarbetarnas personliga förmågor, inte bara deras tekniska kompetens, blir allt viktigare i IT-branschen. Det är ett synsätt som präglar hela vår rekryteringsprocess och utbildningsform, säger Micael Holmström, vd på Academy. Hos Acando är förståelsen kring användarbeteende särskilt viktigt vilket gör att detta område är något som kommer att påverka alla delar av programmet. Det blir ett snabbspår för rätt deltagare att byta karriär till en expert inom morgondagens digitala utveckling där människan står i fokus.

Programmet startar 6 augusti. Mer information finns här.

Bild på Micael Holmström går att ladda ner här.

För mer information kontakta:

Micael Holmström, VD, Academy0709-919 677, micael.holmstrom@academy.se

Carl Tottie, ansvarig för Digital Execution, Acando Business Design Studio0708-662 422, carl.tottie@acando.com

Om Acando

Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 1 900 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Om Academy

Academy, ett systerbolag till Academic Work, erbjuder intensivutbildningar baserade på utbildningsformen Accelerated Learning. Syftet är att förbereda och utbilda människor med rätt förmågor och ambition för nya utmaningar och karriärer. Academy kombinerar en rekryteringsprocess som lägger vikt vid kandidaternas personliga egenskaper med skräddarsydda utbildningspaket som är framtagna tillsammans med några av de bästa lärarna inom sina respektive fält. Academy grundades 2015 och är verksamt i Sverige, Finland och Tyskland med huvudkontor i Stockholm. www.academy.se

No items found.
No items found.

Mer på temaet 

No items found.