Les mer

2016-06-27

2018-11-19

Academys första skräddarsydda intensivutbildning är igång!

Förra veckan var det uppstartskväll för 15 deltagare som efter en intensivutbildning via Academy börjar som konsulter inom teknisk beredning på Infratek. Det är ett skräddarsytt utbildningsupplägg Academic Work Academy har tagit fram tillsammans med Infratek och energibranschens utbildningscenter.

Mycket bra information och kul att träffa alla inblandade i projektet, både från Infratek och Academic Work Academy, man känner att man verkligen satsar på det här programmet och oss som deltagare.

Förra veckan var det uppstartskväll för 15 deltagare som efter en intensivutbildning via Academy börjar som konsulter inom teknisk beredning på Infratek. Det är ett skräddarsytt utbildningsupplägg Academic Work Academy har tagit fram tillsammans med Infratek och energibranschens utbildningscenter.

Bakgrunden är att Infratek och energibranschen står inför ett stort rekryteringsbehov och en omfattande föryngringsprocess är på gång. Enligt Svensk Energi behöver branschen runt 8 000 ingenjörer och tekniker fram till 2018.

Samarbetet initierades efter årsskiftet och under våren har utbildningen tagits fram i tät dialog med inblandade parter samtidigt som en omfattande rekryteringsprocess har pågått. Intresset har varit stort och bland ca 400 sökande runt om i landet har 15 personer valts ut som påbörjar intensivutbildningen 22 augusti på Åsbro Kursgård. Utbildningen förbereder deltagarna inför att jobba med teknisk projektledning inom framtidens energiförsörjning. Den innehåller moment rörande både den eltekniska kompetensen samt ekonomi, miljö-/arbetsmiljö och ledarskap samt konflikthantering. Praktiska delar av utbildningen utförs på Åsbro kursgård och det ingår även praktik på konsulternas framtida hemmakontor på Infratek.

Sara Lysell Appelquist, HR Business Partner på Infratek berättar om bakgrunden till samarbetet.

”Vi har haft svårt att rekrytera på grund av kompetensbrist inom branschen, det är en liten ankdamm och bolagen tar talanger från varandra. Vi har många vakanser och därför såg vi möjligheten i att bygga ett skräddarsytt program tillsammans med Academic Work Academy. Det känns extra kul att vi som entreprenörsbolag är de som gör detta och bidrar till en ökning av kompetens och nytt blod till branschen, kul att vara först ut.”

Vad tycker du om konsulterna och uppstartskvällen?

”Det är jättekul att vi är igång! Det är ett dynamiskt team med många olika bakgrunder och särskilt kul att vi fått in 8 tjejer på programmet. En förhoppning vi hade när vi startade detta projekt var att öka mångfalden inom företaget vilket vi nu har lyckats med! När konsulterna är klara med den 13 veckor långa utbildningen så kommer de bidra med både kompetens men också till att utveckla företaget till ett nytt Infratek.”

Niklas Hansen, konsult på programmet berättar varför han sökt.

”Jag har pluggat till energiingenjör i Uppsala och tyckte att det här såg spännande ut och kändes som ett naturligt steg. En bra start på karriären att gå en intensivutbildning och både lära sig bransch- och företagsspecifik kompetens men även lära känna Infratek. Sen känns det såklart kul att göra denna resa tillsammans med 14 andra deltagare. Jag ser ljust på framtiden, det ska bli jättekul att bli en del av Infratek.”

Hur har du upplevt kvällen?

”Den har varit fantastisk! Mycket bra information och kul att träffa alla inblandade i projektet, både från Infratek och Academic Work Academy, man känner att man verkligen satsar på det här programmet och oss som deltagare. Jag ser fram emot att köra igång på riktigt i höst.”

Under sommaren läser deltagarna förberedande studier för att kunna få ut maximalt av intensivutbildningen som startar 22 augusti på Åsbro kursgård. Under 13 veckor förbereds de sedan för att kunna komma ut i sina nya roller inom teknisk projektledning på Infratek.

Vi önskar dem såklart stort lycka till på resan mot sina nya karriärer! Är du intresserad av skräddarsydda intensivutbildningar och hur Academy kan hjälpa ert företag med strategisk kompetensförsörjning? Kontakta Gabriel Fogelsjöö, Education Program Specialist.

No items found.
No items found.

Mer på temaet 

No items found.