Les mer

2016-11-22

2018-11-19

Academy i paneldiskussion på Working for Change

Idag är vi på Working for Change-mässan i Älvsjö. Sveriges ledande konferens om kulturell mångfald som samlar över 300 chefer i föreläsningar och paneldiskussioner. VD Micael Holmström deltar i en paneldiskussion med temat ”Mångfald genom innovationer till framtidens marknader”, där vi presenterar vår rekryteringsprocess som startar med tester.

Förutom att fortsätta jobba med det som vi redan vet funkar tittar vi tillsammans med olika samarbetspartners om vi skulle kunna starta Accelerated Learning utbildningar med fokus på nyanlända.

Idag är vi på Working for Change-mässan i Älvsjö. Sveriges ledande konferens om kulturell mångfald som samlar över 300 chefer i föreläsningar och paneldiskussioner. VD Micael Holmström deltar i en paneldiskussion med temat ”Mångfald genom innovationer till framtidens marknader”, där vi presenterar vår rekryteringsprocess som startar med tester.

Testerna mäter kandidaters förmågor kopplade till den specifika yrkesrollen som vi intensivutbildar för och bidrar på så vis till ökad mångfald. Det är först i slutskedet av rekryteringsprocessen som kandidaten skickar in CV och motivationsbrev. 

Emelie Bernhardsson, Head of Candidate Development, är ansvarig för rekryteringsprocessen på Academy.

Emelie, varför har Academy valt att börja rekryteringsprocessen med tester?

”För att jobba med systemutveckling krävs en problemlösande förmåga och ett logiskt tänk vilket är anledningen till att vi startar med tester kopplat till just detta. Vad du jobbat med tidigare eller vad du eventuellt pluggat är mindre viktigt för oss, så länge du har en logisk förmåga och är motiverad, ambitiös och har förmågan att snabbt ta till dig ny kunskap. Detta är det absolut viktigaste för oss vilket är anledningen till att det också får inleda rekryteringsprocessen.”, berättar Emelie.

Vad får ni för respons från kandidater och kunder gällande testerna?

”Från kundsidan så tycker de allra flesta att detta är väldigt spännande, där många uppskattar just mångfaldsperspektivet och att vi inte bedömer kandidaterna efter bakgrund. Många kandidater tycker också att det är både ett bra och roligt sätt att rekrytera på. I varje rekryteringsomgång har vi mellan 2000-3000 kandidater som gör det första testet, vilket talar sitt tydliga språk när det kommer till intresse för programmen. Man får såklart vara förstående för att tester inte passar alla, så ibland får vi in feedback från personer som hade velat genomföra processen på annat sätt och tyvärr är det omöjligt att hitta en gemensam process som passar precis alla. Med tanke på de konsulter vi tagit in, utbildat och som nu är ute och jobbar hos våra kunder med extremt bra resultat så vågar jag påstå att det är ett väldigt bra sätt för oss att rekrytera på, med hjälp av inledande tester.”

Vi pratar med Micael precis när han klivit ner från scenen på Working for Change-mässan.

Micael, hur upplevde du paneldiskussionen om mångfald inom innovation?

Working for change är verkligen ett lovvärt initiativ och det känns hedrande att få chansen att prata om Academy och hur vi kan dra vårt lilla strå till stacken. Det kändes även spännande att höra om de andra paneldeltagarnas initiativ och få en insikt i hur många det faktiskt är som arbetar hårt med dessa viktiga frågor. Det enda jag möjligtvis skulle önskat är kanske några fler deltagare i diskussionen med ett tydligare problemfokus för att få lite mer dynamik i samtalet.

Hur jobbar Academy vidare med att öka den kulturella mångfalden på era intensivutbildningar?

Förutom att fortsätta jobba med det som vi redan vet funkar tittar vi tillsammans med olika samarbetspartners om vi skulle kunna starta Accelerated Learning utbildningar med fokus på nyanlända. Ett litet avsteg från vår ursprungsmodell men med tanke på hur viktig integrationsfrågan är så är vi beredda att testa detta om vi tror att det skulle kunna bidra till ökad integration och ett färgstarkare och mer produktivt näringsliv.

No items found.
No items found.

Mer på temaet 

No items found.