Les mer

2017-02-09

2018-11-19

Academic Work Academy tar steget in i USA

Snabbväxande utbildningsföretaget Academic Work Academy tar steget in på den amerikanska marknaden genom ägarbolaget AWX:s förvärv av Wyncode, en av pionjärerna inom intensivutbildning. För Academy är förvärvet en viktig pusselbit i det fortsatta arbetet med att utmana det etablerade sättet att tänka kring kompetensförsörjning och utbildning.

Förvärvet är mer av ett strategiskt samarbete som öppnar upp för en mängd möjligheter, som kompetensutbyte kring pedagogik, utbildningsinnehåll och kommersiellt erbjudande.

Snabbväxande utbildningsföretaget Academic Work Academy tar steget in på den amerikanska marknaden genom ägarbolaget AWX:s förvärv av Wyncode, en av pionjärerna inom intensivutbildning. För Academy är förvärvet en viktig pusselbit i det fortsatta arbetet med att utmana det etablerade sättet att tänka kring kompetensförsörjning och utbildning.

Academy startade 2015 som ett svar på den snabbt ökande kompetensbristen inom IT och teknik. Företaget har utvecklat en unik modell som kombinerar motivationsbaserad rekrytering, kostnadsfria intensivutbildningar och tillsvidareanställning efter avslutad utbildning. Anställning sker via systerbolaget Academic Work.

Nu inleder Academy ett samarbete med den amerikanska branschkollegan Wyncode, ett ledande företag inom intensivutbildningar med inriktning på programmering, som förvärvas av Academys ägarbolag AWX. Wyncode startade 2014 och är hittills det enda utbildningsföretaget i USA med fokus på så kallade ”coding bootcamps” som är certifierat av ett utbildningsdepartement på delstatsnivå. Förutom programmeringskunskaper har Wyncode ett tydligt fokus på att utbilda deltagarna inom både affärsmannaskap och kommunikation.

– Vi har haft diskussioner med Wyncode ända sedan starten om hur vi på bästa sätt kan utveckla Accelerated Learning, den amerikanska utbildningsmetodik som vi båda utgår från. Nu kommer detta arbete att intensifieras och utökas. Vår förhoppning är att det även kommer att gynna utbildningssektorn och det svenska näringslivet i stort, där synen på utbildning har varit i princip oförändrad i bokstavligen hundra år. Vi är helt transparanta med vår metodik och vill att fler vågar tänka nytt för att lösa den växande kompetensbristen, säger Micael Holmström, vd på Academy.

Wyncode är baserat i Miami som under de senaste åren har etablerat sig som en allt viktigare stad på den amerikanska techscenen. Förvärvet sker genom Academys ägarbolag AWX som initialt förvärvar hälften av aktierna i Wyncode.

– Förvärvet är mer av ett strategiskt samarbete som öppnar upp för en mängd möjligheter, som kompetensutbyte kring pedagogik, utbildningsinnehåll och kommersiellt erbjudande, säger Micael Holmström. Men lika viktigt är att vi får en tydligare närvaro på den amerikanska marknaden där det just nu händer otroligt mycket inom utbildningssektorn.

Läs mer om Wyncode här.

Om kompetensbristen inom ITEnligt IT&Telekomföretagen förväntas bristen på IT-kunnig personal i Sverige öka till 60 000 år 2020. Utvecklingen i USA är densamma: enligt amerikanska arbetsmarknadsdepartementet kommer det 2020 att finnas 1,4 miljoner lediga jobb inom datavetenskap i landet, men endast 400 000 högskoleutbildade personer med rätt kompetens för jobben.

För mer information kontakta:Micael Holmström, vd, Academy0709-919 677, micael.holmstrom@academy.se

Om AcademyAcademy, ett systerbolag till Academic Work, erbjuder intensivutbildningar baserade på utbildningsformen Accelerated Learning. Syftet är att förbereda och utbilda människor med rätt förmågor och ambition för nya utmaningar och karriärer. Academy kombinerar en rekryteringsprocess som lägger vikt vid kandidaternas personliga egenskaper med skräddarsydda utbildningspaket som är framtagna tillsammans med några av de bästa lärarna inom sina respektive fält. Academy grundades 2015 och har huvudkontor i Stockholm. www.academy.se

No items found.
No items found.

Mer på temaet 

No items found.