VÅRT SYN PÅ LÆRING

Vi inspireres av de pedagogiske modellene accelerated learning og action learning. Disse bygger på aktiviteter og oppgaver som engasjerer, motiverer og har nær kobling til yrkesrollen. Derfor er vår virksomhet basert på pedagogikk. Dette innebærer at vi underviser i fag som tar utgangspunkt i konkrete og reelle arbeidsoppgaver.

I Academy mener vi at effektiv læring krever samspill med andre. Man tar til seg, og utøver ferdighetene bedre ved praktisk øvelse. Hjerneforskning viser at læring maksimeres med aktiviteter som er i harmoni med hverandre. Ved å kontinuerlig reflektere og tolke det som er innlært, og sette det i riktig sammenheng, vil man maksimere læringsutbyttet.

En strukturert undervisning, forsterker læringen. Vår utdannelse har derfor tydelige mål og kontinuerlig tilsyn. Dette utgjør en avgjørende del i undervisningen som innebærer at lærerens rolle er veldig viktig samtidig som at deltakerne engasjeres.

Academys utdannelser er dynamiske og følger med på digitaliseringen i verden rundt oss. Vi arbeider kontinuerlig med å utnytte de fordelene digitaliseringen har for effektiv læring.

Gjennom vår pedagogiske plattform, tydeliggjør vi for våre konsulenter, kunder og oss selv, at disse verdiene, metodene og verktøyene ligger til grunn for å sikre kvalitet og effektiv læring. Ved å dele Academy's pedagogiske plattform når det kommer til tanker og ideer, håper vi at andre kan følge vårt fremgangsrike eksempel. I dokumentet finner du også kilder og detaljerte definisjoner av uttrykkene vi bruker.

Våre pedagogiske og veiledende prinsipper:

accelerated learning

Læring med sterkt fokus og engasjement er tidseffektiv og utfordrer den kognitive læringsevnenaction learning

Riktig læring med undervisning som fokuserer på problemstillinger fra virkelighetengrowth mindset

En innstilling om at individets læring alltid kan utvikles og at øvelse gjør mester




peer-to-peer

Studiekamerater på samme nivå lærer av hverandre gjennom en strukturert og fleksibel arbeidsmetode